Untitled Document
หน้าแรก
  คำขวัญประจำจังหวัด เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาตร์
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
เอกลักษณ์ของจังหวัด
บุคคลสำคัญของจังหวัด
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แผนที่จังหวัด
ลิ้งค์หน่วยงานราชการ
วัฒนธรรม ๗๖ จังหวัด
 
เว็บไซต์หน่วยงานหลัก

 
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกกันว่า “มหาชัย” เป็นจังหวัดชายทะเลที่มีขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน อันเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของประเทศไทยที่ไหลลงสู่อ่าวไทย ห่างจากทะเลประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเมื่อคราวพระเจ้าเสือประพาสทางชลมารค จังหวัดนี้นิยมเรียกกันว่า“บ้านท่าจีน” เป็นชุมชนใหญ่บริเวณอ่าวไทยที่มีทำเลเหมาะแก่การพาณิชย์โดยเฉพาะการค้าขายทางเรือกับต่างประเทศ
มีเรือสำเภาค้าขายจากประเทศจีนมาจอดเทียบท่าขนถ่ายสินค้าประจำ และให้บริเวณที่ตั้งเมืองเป็นที่จอดพักตั้งบ้านเรือนกันมาก จนเป็นที่รู้จักทั่วไปและนิยมเรียกกันจนติดปากว่า " ท่าจีน" อ่านต่อ...
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
Untitled Document
 
บุคคลสำคัญของท้องถิ่น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ของจังหวัดสมุทรสาคร
Untitled Document
 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายในจังหวัดสมุทรสาคร
Untitled Document

Untitled Document
 

วัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี และของดี ของที่ระลึก จังหวัดสมุทรสาคร
Untitled Document
 
 Untitled Document
นายสนธยา คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี
วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารหลังเก่า) ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๔๑ ๑๓๒๕  หมายเลขโทรสาร  ๐ ๓๔๔๑ ๑๓๒๕